Lexus LX

Lexus LX

Rok výroby: 2010
Najazdené km: 20
Palivo: Benzín
Cena: 79,590 EUR
Škoda Octavia

Škoda Octavia

Rok výroby: 2011
Najazdené km: 5
Palivo: Diesel
Cena: 17,900 EUR
Nissan Pathfinder

Nissan Pathfinder

Rok výroby: 2009
Najazdené km: 36300
Palivo: Diesel
Cena: 29,290 EUR
Mazda E 2200

Mazda E 2200

Rok výroby: 2000
Najazdené km: 171000
Palivo: Diesel
Cena: 4,990 EUR
Vyhľadávanie

Prihlásenie auta z iného okresu


Držiteľ vozidla je povinný umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle a dopravné inšpektoráty požadujú predložiť:

  • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
  • osvedčenie o evidencii  so zápisom odhlásenia, alebo technický preukaz so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla,
  • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom (TEČ),
  • potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
  • platný doklad totožnosti,
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
  • kolok v hodnote 66 € (2 000,- Sk), ak sa mení majiteľ [pri presťahovaní pôvodného majiteľa - kolok 37,50 € (1150,- Sk)].

Dôležitá informácia pre prihlásenie vozidla je, že je potrebné vozidlo najprv odhlásiť povodným majiteľom

 


zdroj: minv.sk