Mercedes-Benz E 320

Mercedes-Benz E 320

Rok výroby: 2009
Najazdené km: 38500
Palivo: Diesel
Cena: 35,990 EUR
Toyota Yaris

Toyota Yaris

Rok výroby: 2010
Najazdené km: 100
Palivo: Benzín
Cena: 17,990 EUR
Aixam Mega 400

Aixam Mega 400

Rok výroby: 2010
Najazdené km: 10
Palivo: Diesel
Cena: 13,890 EUR
Porsche Boxster

Porsche Boxster

Rok výroby: 2010
Najazdené km: 3000
Palivo: Benzín
Cena: 54,690 EUR
Vyhľadávanie

Prihlásenie auta z iného okresu


Držiteľ vozidla je povinný umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle a dopravné inšpektoráty požadujú predložiť:

  • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
  • osvedčenie o evidencii  so zápisom odhlásenia, alebo technický preukaz so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla,
  • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom (TEČ),
  • potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
  • platný doklad totožnosti,
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
  • kolok v hodnote 66 € (2 000,- Sk), ak sa mení majiteľ [pri presťahovaní pôvodného majiteľa - kolok 37,50 € (1150,- Sk)].

Dôležitá informácia pre prihlásenie vozidla je, že je potrebné vozidlo najprv odhlásiť povodným majiteľom

 


zdroj: minv.sk